Anslag för vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021:

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål har beslutat att för forskare bosatta i Göteborg göra riktade utlysningar om 1,5 miljoner kr/år varje år fr o m hösten 2013 t o m hösten 2017 för att stödja vetenskaplig forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum 2021.

Ansökningar registreras i dataregister i den mån så behövs för att underlätta behandling, utbetalning m. m. Den som inger ansökan medger dataregistrering.

Stiftelsen inbjuder därför forskare att under perioden 1 september – 31 oktober inkomma med forskningsansökningar rörande något av följande allmänt hållna teman:

1. Göteborgs fysiska omvandling – människor, boende och näringsliv mellan åren 1920-2020;
2. Göteborg som forsknings- och kunskapsstad mellan åren 1920-2020;
3. Göteborgs moderna politiska historia mellan åren 1920-2020;
4. Konst- och kulturliv i Göteborg under åren 1920-2020 och
5. Rättsväsende, kyrka, idrott och annat föreningsliv mellan åren 1920-2020.

Ansökan skall göras på särskild blankett (klicka här) vartill får fogas projektbeskrivning på högst tre sidor samt koncentrerad CV för huvudsökanden inte överstigande en A4-sida. För forskning, som löper över mer än ett år, får ansökan göras varje år. Den utlysta summan på 1,5 Mkr per år kan fördelas på flera projekt, varför även mindre ansökningar är välkomna. I ansökan skall anges hur beviljade medel skall förvaltas. Anslagsmottagaren förbinder sig att forskningsresultaten får publiceras i någon form av dokumentation, som Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond kommer att överlämna till Göteborgs kommun vid högtidligheterna 2021. Beslutssammanträde äger rum i slutet av november/början av december. Meddelande om utfallet på inkomna ansökningar kommer därefter att tillställas de sökande.

Ansökan skickas eller lämnas till:

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 11055
S-404 22 Göteborg
Besöksadress: Östra Hamngatan 45Sedan år 2008 har Anna Ahrenbergs fond beviljat 7,5 Mkr för Göteborgsforskning och Göteborgsbeskrivningar.

Anslag 2008
Göteborgs botaniska trädgård/Louise Brodin: Charlotte von Schéeles blomsterakvareller. Utgiven.
Martin Fritz: Sveriges industrialisering och släkten Keiller. Utgiven.

Anslag 2010
Louise Brodin: Museimannen Axel Nilsson. Utgiven.
Jonas Fröberg o Oskar Broberg: Vi skall inte skriva nån jävla bok. Utgiven.
Föreningen Orgelkonstens Vänner: Orgelforskningens utveckling i Göteborg under de senaste tio åren. Utgiven.

Anslag 2011
Göteborgs Museum under 150 år. Utgiven.
Gunilla Linde Bjur o Krister Engström: Arkitekter & Fasader. Göteborg 1850 - 1920. Utgiven.
Maria Berggren: Kära Lindholmen, från slumkvarter till riksintresse. Utgiven.

Anslag 2012
Hans Bjur: Lilienbergs Göteborg 1907 - 1927.
Annika Nordström: Vardag i Göteborg
Ingemar Jonasson m fl: Läroverket, historik över Högre allmänna läroverket i Majorna. Utgiven.
Maj-Britt Wadell: Skrift behandlande två freskomålningar av Gösta Liljeström i Folkets hus i Göteborg.
Björn Ohlsson: Översikt över etnologisk stadslivsforskning om Göteborg. Färdigställd

Anslag 2013
Sverker Jonsson: Göteborgs massmedier 1920-2021
Lisbeth Larsson: 101 Göteborgskvinnor
Göran Larsson: Göteborgs religiösa geografi
Claes G Alvestam: Göteborg i Asien – Asien i Göteborg
Per Hallén: Stadens gröna sida Färdigställd
Anja K Franck: Om män och maskulinitet i Göteborgs fackföreningsrörelse
Staffan Granér: Historisk-geografisk atlas över Göteborg
Ylva Norén: Segregationens landskap i Göteborg
Peter Sandberg och Joacim Waara: Näringsliv och arbetsmarknad i förändring. Göteborg och den västsvenska regionens ekonomiska historia 1945 - 2010. Utgiven
Gudrun Nyberg: Etthundra år av medicinska framsteg

Anslag 2014
Christer Lundh: Liv och rörelse - familj och arbete i Göteborg 1900-1945. Utgiven
Peter Sandberg och Joacim Waara: Näringsliv och arbetsmarknad i förändring. Göteborg och den västsvenska regionens ekonomiska historia 1945 - 2010. Utgiven oktober 2014.
Sverker Jonsson: Göteborgska massmedier.
Claes G Alvstrand: Göteborg i Asien - Asien i Göteborg.
Anja K Franck: Om män och maskulinitet i Göteborgs fackföreningsrörelse
Lisbeth Larsson: 101 Göteborgskvinnor
Wilhelm Kardemark: Tro, svett och glädje: Kristna sportnätverk Färdigställd
Lars Nyström: Makten över marken

Anslag 2015
Lisbeth Larsson: Hundrade och en Göteborgskvinnor
Henrik Ranby: Göteborgskyrkor 1921-2021 - ett modernt kulturarv Förstudie färdigställd
Jenny Kindblom: Göteborgarnas hälsa efter andra världskriget
Kerstin Gunnemark: Villakvarter i omvandlingens tidevarv II
Helle Lykke Nielsen: Göteborgs språkliga landskap
Yael Feiler: Gbg spelar roll - fria gruppers scenkonst i Gbg 1970-2000
Christina Dalhede: Handelsfamiljer tidig Europamarknad 1600-1800 Utgiven
Krister Engström: Lilienbergs Göteborg 1907-1927
Maj-Brit Wadell: Gösta Liljeström o Romsviten

Anslag 2016
Birgitta Jordansson m fl: Göteborgskvinnor i rörelse(r)
Riksarkivet/Ulf Andersson: Studier i Svenska Ostindiska Kompaniets historia
Yael Feiler: Göteborg spelar roll - fria gruppers scenkonst i Göteborg 1960 - 2000
Wilhelm Kardemark: Lek, rekreation och evig vila: levd religion på Göteborgs begravningsplatser
Birgit Karlsson: Göteborg - stiftelsernas stad?
Hans Bjur: Lillienbergs Göteborg 1907 - 1927
Kristoffer Arvidsson: Det universiella språket Den internationella abstraktionen i Sverige 1945 - 1970
Erik Sturkell: Fjäråsgnejsen - jubileumsstenen
Mats Jönsson: Filmens Göteborg under 1900-talet. Rörliga bilder av en stad i förändring
Anna Blennow: Anna Ahrenberg och Italien - kulturkontakter mellan Göteborg och Rom 1909 - 1939
Adriana Muñoz: Göteborgs museum 1914 - 1924. A center for cosmopolitan knowledge, a node for international contact and a peacemaker after the Big War.

 

 

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål,
Danske Bank Stiftelsetjänst, Box 11055, Östra Hamngatan 45,
S-404 22 Göteborg,
 tel 0709-394499 (Ingvar Dahlberg)
Webdesign